~ Soutěž ~

A vyhraj 4 týdenní členství v Exclury VIP klubu.

Podmínky soutěže

Cena – Co může účastník získat:

4 Týdenní členství v Exclury VIP klubu (varianta Standard) obsahující:

 1. 3x týdně individuálně nastavené skupinové tréninky/konzultace v pravidelných dnech a časech.
 2. Komplexní spolupráci obsahující jídelníček a další nástroje a pokyny, které mají i všichni ostatní členové Exclury VIP klubu k dispozici, díky kterým (spolu s jejich snahou) mají tak fantastické výsledky.

Pro zisk výhry v soutěži a absolvování 4 týdnů v Exclury VIP klubu nemusí výherce platit pořadateli jakékoli poplatky.

Jak si výhru může výherce převzít:

Výherce před vstupem do Exclury výzvy musí absolvovat úvodní strategickou konzultaci, kde s trenérem probere:

1. Své cíle
2. Zdravotní omezení
3. Časové možnosti
O strategickou konzultaci musí výherce požádat nejpozději do 2 dnů od vyhlášení vítěze soutěže a to prostřednictvím emailu na info@exclury.cz s předmětem “Výherce soutěže” a absolvovat strategickou konzultaci nejpozději do 7 dní od vyhlášení soutěže.

Výhru (členství) je nutné začít tréninkem/konzultací nejpozději do 10 dní od vyhlášení soutěže.

V opačném případě výhra výherci propadá a v takovém případě ztrácí výherce nárok na výhru v soutěži. V takovém případě se výhra nepředává na další výherce.

Pořadatel má v případě nedostatečné kapacity v Exclury VIP klubu dodání odměny odložit na dobu, než se uvolní pro výhercovi konzultace/tréninky místo tak, aby tréninky/konzultace neztrácely na kvalitě.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže “Lednový restart” pro www.exclury.cz je společnost Exclury s.r.o. IČO: 09682015 se sídlem Přátelství 266/26, Praha 104 00 zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 340369. (dále jen “Pořadatel”).

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od vyhlášení 22.12.2021 a končí 2.1.2022 vyhlášením výherce.
Soutěž probíhá na sociální síti Facebook: https://www.facebook.com/exclurycz a webových stránkách www.exclury.cz + vyhlášení pomocí zvolené metody. (Může se například jednat o platformu losovacího sw, bude-li použit apod.)

Podmínky účasti v soutěži

Zapojením se do soutěže uživatel soutěže (dále Soutěžící) souhlasí s jejími podmínkami a tímto statutem.

Účastí v soutěži dává Soutěžící souhlas ve smyslu § 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže a informováni o výhře.

Pořadatel soutěže neodpovídá za případnou technickou chybu, poškození či zničení databáze soutěžních profilů či jejich částí v rámci elektronické registrace do soutěže.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni spolupracovníci a stávající, či minulí klienti Pořadatele a osoby jim blízké a též všichni zájemci, kteří již v minulosti vyplnili žádost o pozvánku do Exclury VIP klubu, nebo byli v této věci v kontaktu s firmou Exclury s.r.o. , Exclury Domination s.r.o. , či přímo Stanislavem Pasekou. V případě, že se výhercem stane osoba, která tuto patří do této skupiny osob, výhra se předá dalším vylosovanému, který se umístí v pořadí za ním.

Standardně získává člen Exclury VIP klubu 14 dní prodloužení zdarma za doporučení nového platícího člena, který absolvuje aspoň 4 týdny v Exclury VIP klubu. V případě kdy by se jednalo o výherce soutěže tento nárok zaniká.

Nárok na zisk ceny soutěže má pouze ten výherce, který úspěšně absolvuje strategickou konzultaci v sídle společnosti a bude do Exclury VIP klubu pozván.

Základní podmínky pro pozvání do Exclury VIP klubu jsou:

 1. Mít jasný cíl, kterého chceš dosáhnout a upravit vhodně stravu a docházet a snažit se ze sebe vydat maximum při osobních konzultacích/trénincích v sídle Exclury s.r.o. během členství. V případě soutěže není možné výhru absolvovat online.
 2. V případě soutěže věk výherce 32 let a starší.
 3. Neprojevovat se negativně, nestěžovat si a nevymlouvat se.
 4. Dodržovat pravidla Exclury VIP klubu.
 5. Respektovat všechny členy a pokyny a doporučení trenéra.
 6. Být upřímný tak, aby nastavený tréninkový a stravovací režim byl udržitelný a šitý na míru výherci – novému členovi Exclury VIP klubu.
 7. Na strategické konzultaci a po ní sdělit případná zdravotní a psychická omezení tak, aby mu experti společnosti Exclury s.r.o. mohli individuálně přizpůsobit všechny plány a nástroje tak, aby měl nejlepší možné výsledky a docílili jsme maximální spokojenosti.
 8. Být očkovaný proti Covid-19, nebo mít doložení o prodělaní, nemoci či další náležitosti dle aktuálních nařízení vlády.
 9. V případě, že se tak Exclury experti rozhodnou, nechat sdílet svou proměnu pokrok (může být zcela anonymně – bez zmínění osobních údajů) pomocí “fotky před” a “fotky po” (Obě fotky mohou být v oblečení s oříznutou, nebo rozmazanou – neidentifikovatelnou tváří viz. příklad níže pod podmínkami. Jediným osobním údajem, který bychom k fotce použili by byl věk člena například: “Člen Exclury VIP klubu – Věk: X let”

Stejně jako v případě ostatních členů Exclury VIP klubu má společnost Exclury s.r.o. možnost spolupráci s členem – výhercem kdykoli ukončit. V tomto případě bez náhrady škody.

Na stranu druhou společnost Exclury s.r.o. udělá jako vždy maximum pro to, aby v rámci domluvených pravidel a formy spolupráci výherci poskytla ty nejlepší možné výsledky.

Pravidla soutěže

Úkolem soutěžícího je vložit své jméno, telefonní číslo a email do soutěžního formuláře (zobrází se po kliknutí tlačítko výše, či ve vyskakovacím okně), potvrzení svého emailu pomocí kliknutí na tlačítko v potvrzovacím emailu: “Ano, toto je můj email.”, a pak jen čekat na vyhlášení soutěže a kontaktáž pomocí sms, či emailu zástupcem pořadatele.

Účastníkovi soutěže bude při včasném přihlášení zasíláno i několik emailů na téma zdraví a přeměna postavy, v kterých může účastník soutěže najít informace, jak svou šanci na výhru až ztrojnásobit.

Účastí v soutěži soutěžíčí souhlasí s bezplatným odebíráním novinek a propagačních materiálu pořadatele, z kterých se může kdykoli bezplatně odhlásit.

Výhercem se může stát pouze 1 osoba, která splní zmíněné podmínky soutěže. (Tj. ze všech soutěžících žen a mužů vzejde pouze 1 výherce)

Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

Závěrečná ustanovení:
Soutěž není řízena, nebo jinak spojená s Facebookem.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit, nebo nepozvat do Exclury VIP klubu ty soutěžící, kteří mají podvodné konání (například se přihlašují do soutěže po několika různými emaily apod.) , nebo celkově nesplňují podmínky pro pozvání do Exclury VIP klubu viz. výše. V takovém případě se výhra nepředává na další výherce.

Pořadatel Exclury s.r.o. si vyhrazuje právo spolupráci s výhercem ukončit bez jakýchkoli povinností na odměnu, pokud výherce nesplňuje podmínky pro vstup, nebo setrvání v Exclury VIP klubu. V takovém případě se výhra nepředává na další výherce.

Vstupem do soutěže účastník prohlašuje, že se stanovenými podmínkami souhlasí, a že Facebook k němu nemá žádné závazky.

V Praze, dne 17.12.2021.