Obchodní podmínky si můžete stáhnout zde

Dobrý den, jsem Stanislav Paseka, zakladatel 12 týdenní výzvy Exclury, Exclury VIP klubu, Online klubu hubnutí – Chutně, bez hladu a napořád a komunity vysoce motivovaných lidí Hubneme chutně, bez hladu a napořád (můj příběh si přečtěte zde).

O své zákazníky pečujeme s láskou. Níže najdete všeobecné obchodní podmínky…

Obchodní podmínky pro online programy a Exclury Kluby

Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Stanislav Paseka IČO: 04935471, se sídlem Přátelství 266/26 Praha 22 104 00, Česká republika, vedený v evidenci Živnostenského odboru Úřadu MČ PRAHA 22..

Prodávající je distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech www.stanislavpaseka.com

Kontaktovat nás můžete:

Pro on-line komunikaci na emailové adrese: info@exclury.cz

Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: info@exclury.cz

Telefonicky na čísle: (+420) 797 840 857

Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

Smlouvy pro Českou republiku a Slovensko jsou uzavírány v českém jazyce, pro ostatní země v angličtině.

Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti Stripe.

Opakovaná platba – 4 Týdenní “Exclury VIP klub”
V případě, že předmětem koupě je “Exclury VIP klub” s pravidelným 4 týdenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 4 týdenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 45,000 Kč za 4 týdny nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 4 týdnů (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba – 6 Týdenní “Exclury VIP klub”
V případě, že předmětem koupě je “Exclury VIP klub” s pravidelným 6 týdenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 4 týdenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 70,000 Kč za 6 týdny nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 6 týdnů (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba – 12 Týdenní “Exclury VIP klub”

V případě, že předmětem koupě je “Exclury VIP klub” s pravidelným 12 týdenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 12 týdenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 125,000 Kč za 12 týdnů nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 12 týdnů (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba – 24 Týdenní “Exclury VIP klub”
V případě, že předmětem koupě je “Exclury VIP klub” s pravidelným 24 týdenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 12 týdenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 250,000 Kč za 24 týdnů nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 24 týdnů (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba – 36 Týdenní “Exclury VIP klub”
V případě, že předmětem koupě je “Exclury VIP klub” s pravidelným 36 týdenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 36 týdenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 375,000 Kč za 36 týdnů nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 36 týdnů (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba – 48 Týdenní “Exclury VIP klub”
V případě, že předmětem koupě je “Exclury VIP klub” s pravidelným 24 týdenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 48 týdenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 500,000 Kč za 48 týdnů nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 48 týdnů (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba – 52 Týdenní “Exclury VIP klub”
V případě, že předmětem koupě je “Exclury VIP klub” s pravidelným 52 týdenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 52 týdenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 600,000 Kč za 52 týdnů nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 52 týdnů (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba – 24 týdenní “Online klub hubnutí”
V případě, že předmětem koupě je “Online klub hubnutí – Chutně, zdravě, bez hladu” s pravidelným 180 denním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 15,970 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 180 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná roční platba “Online klub hubnutí”
V případě, že předmětem koupě je “Online klub hubnutí – Chutně, zdravě, bez hladu” s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 50,880 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou
V případě, že předmětem koupě je “Online klub hubnutí – Chutně, zdravě, bez hladu” ve 30 denní trial verzi, pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 10,000 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného 4 týdenního, 6 týdenního, 12 týdenního, 24 týdenního, 48 týdenního, či 52 týdenního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v online klubu a zrušení automatické platby
Členství v Online klub hubnutí – Chutně, zdravě, bez hladu může Kupující kdykoliv ukončit pomocí kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@exclury.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen. Za ukončení členství, nebo změnu členství není Kupujícímu účtován žádný poplatek.

Reklamace, odstoupení od smlouvy, garance spokojenosti v Exclury VIP klubu, vrácení peněz a přechod na jiný typ členství v Exclury VIP klubu

Kupující bere na vědomí, že veškeré v rámci služeb a produktů poskytnuté informace a plány, jsou poskytovatelem sestavovány na základě informací jež uživatel uvedl při výběru konkrétního produktu, či služby a reklamace vzniklé na základě chybně nebo nepřesně uvedených informací nebudou brány v potaz.

Kupující prohlašuje, že osobnost Prodávajícího je mu dobře známá a jeho služby a produkty si svobodně vybral na základě ztotožnění se s Prodávajícím názory, metodami a jeho postoji k životnímu stylu. Případné reklamace, vzniklé na základě pozdější neshody s těmito postoji, nebudou brány v potaz.

Kupující bere na vědomí, že má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodů (§1829 NOZ). Vzhledem k elektronické povaze, informační hodnotě služeb a produktů, nabízených na webovém rozhraní, se poskytovatel a uživatel dohodli na tom, že uživatel výslovně souhlasí s dodáním dohodnutého plnění ještě před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti poskytovatel upozorňuje uživatele, že v tomto případě nemá uživatel právo odstoupit od smlouvy po dodání smluvního plnění.

Garance spokojenosti pro prvních 30 dní členství v Exclury VIP klubu

V případě prvního členství kupujícího v Exclury VIP klubu má kupující právo do 30 dnů od začátku svého členství odstoupit a využít garanci spokojenosti, která zahrnuje vrácení zaplacené částky konkrétním kupujícím ve výši předplaceného období členství v plné výši.

Vrácení peněz od 31. dne od oznámení zrušení členství a úprava automaticky strhávané platby pro další období v Exclury VIP klubu

Kupující může zrušit své členství pomocí oznámení emailem na info@exclury.cz. K zrušení členství dochází do třiceti jedna dní po tom, co kupující informuje společnost emailem na info@exclury.cz. V takovém případě se kupujícímu dál automaticky strhne částka ve výši aktuálního členství za následující období, pokud mu v daných 30 dnech od oznámení o zrušení členství má být členství automaticky prodlouženo. V takovém případě má po dobu 30 dní platné a závazně rezervované konzultace v pevně daných dnech a časech jako doposud, ale peníze za neabsolvované konzultace, které následují po třicátem prvním dni od oznámení emailem o zrušení členství, se vrací. V opačném případě se členství automaticky prodlužuje bez snížení automaticky strhávané platby, či vracení peněz.

Pokud tedy kupující chce členství zrušit. Je nutné společnost informovat 30 dní před tím, než chce členství přestat platit.

Přechod na nižší typ členství a úprava automaticky strhávané platby pro další období v Exclury VIP klubu

Kupující může přejít na levnější typ členství pomocí oznámení emailem na info@exclury.cz. K přechodu k levnějšímu typu členství dochází do třiceti jedna dní po tom, co kupující informuje společnost emailem na info@exclury.cz. V takovém případě se kupujícímu dál automaticky strhne částka ve výši aktuální výše členství za následující období, pokud mu v daných 30 dnech od oznámení o přechodu na levnější typ členství má být členství automaticky prodlouženo. V takovém případě má po dobu 30 dní platné a závazně rezervané konzultace v pevně daných dnech a časech jako doposud ve výši aktuálního členství. Po třicátem prvním dni od oznámení emailem o přechodu na nižší typ členství, přechází na levnější typ členství a všechny následující platby odpovídají výši levnějšího typu členství do doby, než se členství změní, či zruší.

Pokud tedy kupující chce přejít na levnější typ členství. Je nutné společnost informovat 30 dní před přechodem na levnější typ členství.

Vrácení peněz v případě předplacení 48 týdnů a delšího členství

Zrušením členství před absolvováním 48 týdnů kupujícímu zaniká možnost slev (například 10% sleva z každých 4 týdnů) a bonusů (například 4 týdny jako dárek.) V takovém případě se tak již absolvované týdny členství počítají s cenou bez této slevy jako standardní 12 týdenní členství. Tyto slevou neponížené započítané 12 týdenní výzvy se odečítají z celkové předplacené částky, která se kupujícímu při žádosti o zrušení členství vrací po uplynutí 30 dní od oznámení o zrušení členství.

Exkluzivita členství

Pozvánku do Exclury VIP klubu lze získat pouze 1x za 365 dní tj. člen, který své členství zruší, může své členství obnovit nejdřív 366. den od svého posledního zrušení v případě, že je do Exclury VIP klubu opětovné pozván.

Shrnutí reklamací, odstoupení od smlouvy, garance spokojenosti, vrácení peněz a exkluzivita členství

  1. Prvních 30 dní členství v Exclury VIP klubu může kupující využít garanci spokojenosti, členství ukončit a získat zpět částku za předplacené období v plné výši bez možnosti znovu vstoupit do klubu.
  2. Pokud chce kupující členství zrušit, je nutné společnost informovat 30 dní před tím, než chce členství přestat platit.
  3. Pokud chce kupující přejít na levnější typ členství, je nutné společnost informovat 30 dní před přechodem na levnější typ členství.
  4. Pozvánku do Exclury VIP klubu lze získat maximálně 1x za 365 dní tj. po ukončení členství může člen začít nejdřív za 365 dní, bude-li do klubu znovu pozván.

Odpovědnost, rizika, ochrana zdraví

Kupující bere na vědomí, že veškeré poskytnuté informace jsou pouze informativního a doporučujícího charakteru a prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobenou jejich aplikací v praxi.

Kupující prohlašuje, že je si vědom svého zdravotního stavu, případných omezení a aktuální fyzické kondice. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby se před zahájením jakýchkoliv změn ve stravování, tréninkových metodách a jiných praktikách vyplývajících z informací poskytnutých Prodávajícím dostavit na prohlídku ke svému lékaři a tyto změny či metody s ním konzultovat a ujistil se, že jsou adekvátní a vyhovující jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Kupující prohlašuje, že informace, které uvedl zejména o svém věku a zdravotním stavu, jsou pravdivé, a že je plně obeznámen s veškerými riziky plynoucí z využití těchto informací v praxi. Dále Kupující prohlašuje, že nese plnou odpovědnost za případné spory vzniklé zatajením nebo nepřesným uvedením některých z těchto informací a za případnou újmu na zdraví, k níž došlo v souvislosti s praktickým využitím informací poskytnutých od Prodávajícího.

Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o jakýchkoliv změnách ve svém zdravotním či tělesném stavu a je povinen činnost přerušit do doby, než se s Kupujícím dohodne na dalším postupu.

Kupující není oprávněn poskytovat žádné z informací poskytnutých Prodávajícím žádné třetí osobě, a v opačném případě nese uživatel veškerou odpovědnost za újmy na zdraví a všechny spory případně soudní výlohy vzniklé této třetí osobě, důsledku toho uživatelova jednání.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné následky (zdravotní, psychické ani finanční) plynoucí z jednání Kupujícího během, nebo po spolupráci, zakoupení produktu, či služby.

V případě, že vládní opatření nedovolují osobní konzultace/tréninky, tak stejně jako v případech, kdy se nemůže kupující osobně dostavit, se okamžitě přechází na online tréninky, nebo kupující získává tréninkový plán, který odcvičí samostatně. V těchto případech se prodávající s kupujícím dohodli, že tyto online tréninky, či tréninkové plány standardně počítají jako osobní konzultace/tréninky a nejsou tedy nijak nahrazovány.

Osobní údaje

Kupující vstupem do Exclury VIP klubu a Online klubu hubnutí – Chutně, zdravě, bez hladu, či Exclury výzvy souhlasí se zařazením mezi referenční klienty a umístněním svých (anonymizovaných/na přání Kupujícího neanonymizovaných) fotografíí před a po poskytování služeb, produků Prodávajícího na jeho internetové stránky, sociální sítě, Facebookové a jiné reklamy a soukromých prostor včetně uvedení dosažených výsledků (změny v mírách, váze atp.) a v případě Exclury VIP klubu i s umístěním krátkého videa, kde Kupující hodnotí průběh spolupráce a krátkých videí z jeho tréninku a textového doporučení na Facebookové stránce Prodávajícího v českém i anglickém jazyce.

Kupující též souhlasí se zařazením mezi referenční klienty a umístněním svých (anonymizovaných/na přání Kupujícího neanonymizovaných) fotografíí před a po poskytování služeb, produků Prodávajícího na internetové stránky, sociální sítě, Facebookové a jiné reklamy společností Exclury s.r.o. a Exclury Domination s.r.o. a soukromých prostor včetně uvedení dosažených výsledků (změny v mírách, váze atp.) a v případě Exclury VIP klubu i s umístěním krátkého videa, kde Kupující hodnotí průběh spolupráce a krátkých videí z jeho tréninku a textového doporučení na Facebookové stránce Prodávajícího v českém i anglickém jazyce.

Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese info@exclury.cz.

Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v obchodních podmínkách objednává ve České republice.

Garance výsledků a spokojenosti

Výsledky – zhubnutou váhu v prvních 30 dnech spolupráce garantujeme těm ženám, která jsou členky Exclury VIP klubu na úrovni Exclury VIP 2.0 (název produktu) a dražší, chtějí zhubnout, ve stravě i tréninku se drží pokynů trenéra na 100% a každý den poctivě zapisují do Deníku vítězství.

V případě nespokojenosti má člen Exclury VIP klubu v prvních 30 dní možnost odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit celou zaplacenou částku zpátky. Toto pravidlo nabývá platnosti od 9.8.2021 včetně a týká se pouze prvních 30 dnů členství v Exclury VIP klubu. Toto pravidlo mohou využít pouze Ti aktivní členové Exclury VIP klubu, kteří nikdy jakkoli nespolupracovali se Stanislavem Pasekou, či firmou Exclury s.r.o. a Exclury Domination s.r.o.

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi, např.

Ve Facebookové skupině Úspěšní a ve formě
Na mém osobním InstagramuFacebookuLinkedInYouTube či Twitteru
V oblíbeném video-tréninku – 3 Kroky k vysněné psotavě
V nových článcích na blogu
Nebo v naší Exclury členské sekci Online klub hubnutí – Chutně, zdravě, bez hladu