{:cz}Online Trenér{:}{:en}Online Coaching{:}

{:cz}

Online trenér

Online trenér – Individualizovaný výživový plán:

Cena plánu se odvíjí od složitosti a rozsahu spolupráce.

Účel:

 • Dovést Tě k cíli, který si sám/a určíš.

Obsahuje:

 • Jasně a předem stanovené cíle, ke kterým Tě má plán dovést v závislosti na tvém úsilí a možnostech.
 • Přesně spočítaný celkový energetický(kCal) denní příjem potravy v závislosti na cílech a fyzických aktivitách během dne.
 • Přesně stanovený poměr makro živin (bílkoviny, sacharidy, tuky) s přihlédnutím na Tvůj stav trénovanosti, aktuálních potřebách a cílech.
 • Optimální načasování jednotlivých jídel během dne v závislosti na Tvém stavu trénovanosti, cílech a možnostech.
 • Doporučené dávkování a načasování veškeré suplementace v závislosti na Tvých cílech, možnostech a individuálních potřebách.
  • Díky použití pouze suplementace, která skutečně funguje. Na doplňcích stravy tedy obvykle výrazně ušetříš.

Všechna jídla a suplementy jsou přesně nastaveny dle Tvých možnostech a preferencí:

 • Časových: 1-5 jídel během dne
 • Ekonomických: levné zdroje/rozumná kvalita/vysoká kvalita – na ceně nezáleží
 • Psychosomatických: Máš vždy na výběr několik variant jídel a zdrojů, které můžes v případě potřeby a chuti využít a jakmile pochopíš celý systém, pak máš prakticky úplnou volnost ve výběru potravin tj. upozorním tě na důsledek konzumace určitého zdroje, ale nikdy ti nic nebudu zakazovat, nebo z jídelníčku vyškrtávat. Naopak vždy jde o to, najít dlouhodobě udržitelný systém, který Ti vyhovuje jak fyzicky, tak psychicky.
 • Zdroje jídel jsou ovlivněny Tebou vloženými informacemi v prvotním dotazníku tak, aby plán obsahoval spíše varianty jídel, které víš, že Ti vyhovují a neobsahoval ty, ke kterým nemáš kladný vztaz, máš na ně intoleranci apod.

K plánu navíc dostaneš:

 • Detailní návod jak měřit a zapisovat výsledky v závislosti na svém cíli.
 • Aktualizovaný e-book nejčastějších otázek klientů související s nutričním plánem a mými odpověďmi na ně. Otázka je Ti proto často zodpovězena ještě dřív, než se na ní zeptáš a v případě potřeby mě můžeš kontaktovat.
 • Návod jak si počítat kCal.
 • Návod jaké zdroje potravin použít a v jakém množství, pokud by Ti doporučený zdroj nevyhoval a chtěl/a by jsi volit potraviny jiné.
 • Návod jak porazit hlad.
 • Kompletní návod jak výživový plán dlouhodobě a samostatně upravovat dle aktuálních výsledků bez toho, aniž by jsi na mě byl/a závislý/á.

Měsíční spolupráci spočívající v:

 • Možnosti kontaktovat mě prostřednictvím e-mailu v případě nejasností.

Co výživový plán neobsahuje:

 • Neobsahuje návody a recepty jídel. Neplést si s kuchařkou. Způsob úpravy je na Tvých preferencích. Na všechny nezbytné detaily, co se týká úpravy jídel jsi upozorněn/a tak, aby sis mohl/a být jistý/á, že si jdeš den za dnem za svým cílem a neztrácíš čas děláním zbytečných chyb, které Tvé snažení devalvují.

Online trenér – Individualizovaný tréninkový plán:

Cena plánu se odvíjí od složitosti a rozsahu spolupráce.

 • Tréninkový plán přesně odpovídající:
  • Tvým cílům
  • Časovým i finančním možnostem
  • Míře fyzického i psychického stresu
  • Aktuálnímu zdravotnímu stavu
  • Tvým požadavkům
  • Úrovni trénovanosti
  • Tréninkovým preferencím
   • V tréninkovém plánu je zohledněn motivační faktor. Trénink je optimalizován tak, aby Tě nejen přivedl k výsledkům, ale pokud možno Tě i bavil. To Ti umožní tréninkový plán odcvičit naplno a mít díky němu i lepší výsledky, a co víc, u cvičení a zdravého životního stylu vydržet dlouhodobě, což je zcela klíčové pro dosažení vytyčených cílů a dlouhodobé spokojenosti.

Obsahuje:

 • Jasné vymezení cílů tréninkového plánu a definování postupu, jak jich dosáhnout.
 • Seznam optimalizovaných použitých cviků s detailním popisem a instruktážními videi respektující Tvou úroveň pokročilosti a zdravotní stav.
 • Detailní návod, jak se správně rozcvičit před konrétním tréninkem.
 • Detailní popis nejčastějších chyb při provádění jednotlivých cviků.
 • Detailní popis tempa opakování v závislosti na konkrétním použitém cviku.
 • Detailní popis použité váhy v závislosti na konkrétním použitém cviku.
 • Počet serií a opakování.
 • Pauzy mezi cviky a sériemi.
 • Definování všech pojmů tak, abys jim rozuměl/a.
 • Vysvětlení použité intenzifikační techniky (týká se pokročilejších cvičenců)
 • Přesný popis, jak s trénikovým plánem zacházet a přizpůsobovat ho tak, aby vedl dlouhodobým a zároveň těm nejrychlejším možným výsledkům
  • V závislosti na tvé trénovanosti a chuti ho můžeš používat od 2 až 6 měsíců a stále úspěšně těžit z jeho benefitů.
  • Pokud chceš vědět, jak dlouho můžeš z konkrétního plánů úspěšně těžit, napiš mi a já Ti rád odpovím.
 • V případě potřeby manuál, jak používat reaktivní deloady, autoregulovat tréninkový objem jednotlivých svalů v závislosti na genetice, celkovým podmínkám, pokročilosti apod. a jak používat nejvhodnější tip progresivního přetížení u každého z použitých cviků tak, aby respektoval/a aktuální potřeby tvého těla, míru fyzického i psychického stresu a dalších nezbytných faktorů a mohl/a jsi se nejrychlejším možným způsobem posouvat k svému cíli.
 • Možnost si plán vytisknout a použít ho jako tréninkový deník pro každou z tréninkových jednotek aktuálního tréninkového plánu.
 • Celý tréninkový plán je připraven pro přehledné zaznamenávání a porovnávání dosavadních výkonů a plánování dalších tréninkových jednotek, použitých vah a dalších nezbytných proměnných ovlivňující tvé výsledky a pokroky.

Společně s komplexní spoluprací navíc obdržíš:

 • Manuál Jak zlepšit spánek, jehož kvalita a délka je zcela klíčová pro dosahování těch nejlepších možných výsledků.
 • Manuál Jak pracovat se stresem, který je dalším klíčovým faktorem ovlivňující výsledky kvůli enormnímu vlivu na celkové zdraví, imunitu, regenerační schopnosti, výkonnost a psychické naladění do tréniku a do celého programu.

Online trenér – Prodloužení spolupráce:

 • Ti umožňuje dále postupovat těmi nejefektivnějšími metodami, které Ti na základě svých dlouholetých zkušeností, vědecky ověřených informací (nikoli pouze tradic z fitness průmyslu působící účinně na geneticky obdařené cvičence, nebo ty využívající doping) a Tvých aktuálních výsledcích a stavu prostřednictvím e-mailové korespondence, doporučím.

Přidej se do skupiny na Facebooku!

{:}{:en}

You will receive:
 • Customised nutrition programme
 • Customised training programme
 • Detailed description all of the requirements leading to your goals
 • 24-hour email and facebook access

How to get your online coaching:

 • Contact me via e-mail: stanislavpaseka@gmail.com with your request

The initial process upon purchase is as follows:

 • I will ask you complete a day food and training diary, along with a detailed data collection form (stats, training experience, food preferences and intolerances, gym equipment etc.).
 • I use the collective information to create a programme suited to your personal circumstance, facilities and specified goals. A programme which is flexible and enjoyable.
 • I send You a programme.
 • We will discuss your results each and every week according to length of the programme and optimize it to help You to get the best possible results in the given time.

Due to the online nature of this service, I can work with people from anywhere in the world, so long as you have an internet connection.

To achieve the maximum benefit from the online coaching service you must be motivated, disciplined, and focused, during your workouts and along with the hours you spend out of the training. I will be here to encourage, cajole and give guidance.

If you have any other questions regarding the online coaching please contact me at stanislavpaseka@gmail.com.{:}