Online Trenér

Online trenér

Online trenér – Individualizovaný výživový plán:

Cena plánu se odvíjí od složitosti a rozsahu spolupráce.

Účel:

 • Dovést Tě k cíli, který si sám/a určíš.

Obsahuje:

 • Jasně a předem stanovené cíle, ke kterým Tě má plán dovést v závislosti na tvém úsilí a možnostech.
 • Přesně spočítaný celkový energetický(kCal) denní příjem potravy v závislosti na cílech a fyzických aktivitách během dne.
 • Přesně stanovený poměr makro živin (bílkoviny, sacharidy, tuky) s přihlédnutím na Tvůj stav trénovanosti, aktuálních potřebách a cílech.
 • Optimální načasování jednotlivých jídel během dne v závislosti na Tvém stavu trénovanosti, cílech a možnostech.
 • Doporučené dávkování a načasování veškeré suplementace v závislosti na Tvých cílech, možnostech a individuálních potřebách.
  • Díky použití pouze suplementace, která skutečně funguje. Na doplňcích stravy tedy obvykle výrazně ušetříš.

Všechna jídla a suplementy jsou přesně nastaveny dle Tvých možnostech a preferencí:

 • Časových: 1-5 jídel během dne
 • Ekonomických: levné zdroje/rozumná kvalita/vysoká kvalita – na ceně nezáleží
 • Psychosomatických: Máš vždy na výběr několik variant jídel a zdrojů, které můžes v případě potřeby a chuti využít a jakmile pochopíš celý systém, pak máš prakticky úplnou volnost ve výběru potravin tj. upozorním tě na důsledek konzumace určitého zdroje, ale nikdy ti nic nebudu zakazovat, nebo z jídelníčku vyškrtávat. Naopak vždy jde o to, najít dlouhodobě udržitelný systém, který Ti vyhovuje jak fyzicky, tak psychicky.
 • Zdroje jídel jsou ovlivněny Tebou vloženými informacemi v prvotním dotazníku tak, aby plán obsahoval spíše varianty jídel, které víš, že Ti vyhovují a neobsahoval ty, ke kterým nemáš kladný vztaz, máš na ně intoleranci apod.

K plánu navíc dostaneš:

 • Detailní návod jak měřit a zapisovat výsledky v závislosti na svém cíli.
 • Aktualizovaný e-book nejčastějších otázek klientů související s nutričním plánem a mými odpověďmi na ně. Otázka je Ti proto často zodpovězena ještě dřív, než se na ní zeptáš a v případě potřeby mě můžeš kontaktovat.
 • Návod jak si počítat kCal.
 • Návod jaké zdroje potravin použít a v jakém množství, pokud by Ti doporučený zdroj nevyhoval a chtěl/a by jsi volit potraviny jiné.
 • Návod jak porazit hlad.
 • Kompletní návod jak výživový plán dlouhodobě a samostatně upravovat dle aktuálních výsledků bez toho, aniž by jsi na mě byl/a závislý/á.

Měsíční spolupráci spočívající v:

 • Možnosti kontaktovat mě prostřednictvím e-mailu v případě nejasností.

Co výživový plán neobsahuje:

 • Neobsahuje návody a recepty jídel. Neplést si s kuchařkou. Způsob úpravy je na Tvých preferencích. Na všechny nezbytné detaily, co se týká úpravy jídel jsi upozorněn/a tak, aby sis mohl/a být jistý/á, že si jdeš den za dnem za svým cílem a neztrácíš čas děláním zbytečných chyb, které Tvé snažení devalvují.

Online trenér – Individualizovaný tréninkový plán:

Cena plánu se odvíjí od složitosti a rozsahu spolupráce.

 • Tréninkový plán přesně odpovídající:
  • Tvým cílům
  • Časovým i finančním možnostem
  • Míře fyzického i psychického stresu
  • Aktuálnímu zdravotnímu stavu
  • Tvým požadavkům
  • Úrovni trénovanosti
  • Tréninkovým preferencím
   • V tréninkovém plánu je zohledněn motivační faktor. Trénink je optimalizován tak, aby Tě nejen přivedl k výsledkům, ale pokud možno Tě i bavil. To Ti umožní tréninkový plán odcvičit naplno a mít díky němu i lepší výsledky, a co víc, u cvičení a zdravého životního stylu vydržet dlouhodobě, což je zcela klíčové pro dosažení vytyčených cílů a dlouhodobé spokojenosti.

Obsahuje:

 • Jasné vymezení cílů tréninkového plánu a definování postupu, jak jich dosáhnout.
 • Seznam optimalizovaných použitých cviků s detailním popisem a instruktážními videi respektující Tvou úroveň pokročilosti a zdravotní stav.
 • Detailní návod, jak se správně rozcvičit před konrétním tréninkem.
 • Detailní popis nejčastějších chyb při provádění jednotlivých cviků.
 • Detailní popis tempa opakování v závislosti na konkrétním použitém cviku.
 • Detailní popis použité váhy v závislosti na konkrétním použitém cviku.
 • Počet serií a opakování.
 • Pauzy mezi cviky a sériemi.
 • Definování všech pojmů tak, abys jim rozuměl/a.
 • Vysvětlení použité intenzifikační techniky (týká se pokročilejších cvičenců)
 • Přesný popis, jak s trénikovým plánem zacházet a přizpůsobovat ho tak, aby vedl dlouhodobým a zároveň těm nejrychlejším možným výsledkům
  • V závislosti na tvé trénovanosti a chuti ho můžeš používat od 2 až 6 měsíců a stále úspěšně těžit z jeho benefitů.
  • Pokud chceš vědět, jak dlouho můžeš z konkrétního plánů úspěšně těžit, napiš mi a já Ti rád odpovím.
 • V případě potřeby manuál, jak používat reaktivní deloady, autoregulovat tréninkový objem jednotlivých svalů v závislosti na genetice, celkovým podmínkám, pokročilosti apod. a jak používat nejvhodnější tip progresivního přetížení u každého z použitých cviků tak, aby respektoval/a aktuální potřeby tvého těla, míru fyzického i psychického stresu a dalších nezbytných faktorů a mohl/a jsi se nejrychlejším možným způsobem posouvat k svému cíli.
 • Možnost si plán vytisknout a použít ho jako tréninkový deník pro každou z tréninkových jednotek aktuálního tréninkového plánu.
 • Celý tréninkový plán je připraven pro přehledné zaznamenávání a porovnávání dosavadních výkonů a plánování dalších tréninkových jednotek, použitých vah a dalších nezbytných proměnných ovlivňující tvé výsledky a pokroky.

Společně s komplexní spoluprací navíc obdržíš:

 • Manuál Jak zlepšit spánek, jehož kvalita a délka je zcela klíčová pro dosahování těch nejlepších možných výsledků.
 • Manuál Jak pracovat se stresem, který je dalším klíčovým faktorem ovlivňující výsledky kvůli enormnímu vlivu na celkové zdraví, imunitu, regenerační schopnosti, výkonnost a psychické naladění do tréniku a do celého programu.

Online trenér – Prodloužení spolupráce:

 • Ti umožňuje dále postupovat těmi nejefektivnějšími metodami, které Ti na základě svých dlouholetých zkušeností, vědecky ověřených informací (nikoli pouze tradic z fitness průmyslu působící účinně na geneticky obdařené cvičence, nebo ty využívající doping) a Tvých aktuálních výsledcích a stavu prostřednictvím e-mailové korespondence, doporučím.

Přidej se do skupiny na Facebooku!